PGN

You are here: per-2009-iss1

per-2009-iss1

E-mail Print

شبکه جنسیت و توسعه فارسی زبانان - PGN

خبرنامه PGN  شماره -1

pgn-top

میز گرد هارواد (21 تا 23 ژانویه 2009)

اخبار

میز گرد هاروارد (21 تا 23 ژانویه 2009)

در میز گرد شبکه جنسیت و توسعه فارسی زبانان در دانشگاه هارواد 60 نفر از دانشگاهیان، محققین و دست اندرکاران از کشورهای فارسی زبان افغانستان و تاجیکستان همچنین فارسی زبانان ساکن اروپا و آمریکای شمالی شرکت داشتند. دانشگاه هاروارد نیزعده ای را از ایران به منظور حضور در این گردهمایی دعوت کرد. موضوع مورد بحث این گردهمایی اشتغال، خوداشتغالی و کارآفرینی زنان در سه کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان بود. کنفرانس فرصتی بود برای بحث و گفتگو در باب بوجود آوردن یک شبکه تخصصی. بودجه این گردهمایی از جانب بانک جهانی تامین شده بود و از برنامه های بانک درباره جنسیت و توسعه است. در حال حاضر شبکه جنسیت و توسعه فارسی زبانان PGN در موسسه تونسی مرکز آموزش مهارتهای حرفه ای و تحقیقات بر روی زنان عرب کوثر CAWTAR به ریاست دکتر سکینه بورادی مستقر شد. کوثر تجربیات فراوانی درباره تشکیل شبکه تخصصی دارد و از شبکه جنسیت و توسعه فارسی زبانان حمایت خواهد کرد. در این گردهمایی خانم نادره شاملو متخصص عالی رتبه بانک جهانی خلاصه ای از تاریخچه شبکه (PGN) ارائه کرد و جلسه را با مرور مختصری از تاریخچه آن در تهران در سال 2004 با همکاری دکتر ژاله شادی طلب آغاز نمود. جلسات میز گرد بر روی سه نکته مهم شبکه تاکید کردند و با توجه به منبع مالی محدود این پروژه الویتهایی را به ترتیب زیر مشخص نموده اند: روابط عمومی، تحقیقات، ظرفیت سازی و فراهم آوردن آموزشهای فنی و تخصصی. اضافه بر این الویتها شرکت کنندگان تاکید کرده اند که باید کمیته اجرایی برای قانونمندی حاکم بر شبکه تشکیل شود. از تاریخ پایان گردهمایی دکتر رکسانا بهرامی تاش بطور نیمه وقت، کار هماهنگی شبکه را برعهده گرفته و فعالیتهای ذیل صورت گرفته است. (الف) عضویت شبکه از طریق تعامل بین اعضا موسسه کوثر و بانک گسترش یافته، (ب) دو کمیته تشکیل شده است، کمیته اول، کمیته روابط عمومی راه اندازی شده و خانم دکتر پری اسفندیاری به ریاست این کمیته انتخاب شده و با کمک ایشان  google ، This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it شکل گرفته. دعوت از اعضا برای پیوستن به این گروه مجازی صورت گرفته تا به محلی برای تبادل اطلاعات تبدیل شود. (ج) کمیته تحقیقات نیز شکل گرفته و خانم دکتر فاطمه اعتماد مقدم و آقای دکتر جواد صالحی اصفهانی به ریاست این کمیته انتخاب شده اند. هر دو کمیته در حال تهیه دستورالعمل اجرایی می باشند. کمیته ظرفیت سازی و آموزشهای فنی تخصصی در حال شکل گیری است. یکی از فعالیتهای مهم شبکه جذب و حمایت مالی سازمانهای دیگر است تا شبکه بتواند بطور مستقل از بانک جهانی، که تنها شبکه را تا سال 2011 حمایت می کند، به حیات خود ادامه دهد. شبکه PGN از همه اعضا دعوت می کند که در فعالیتهای مختلف سهیم باشند، تا اعضا بتوانند از توانایی های یکدیگر سود ببرند و شرایط و فرصتهای زنان را در کشورها و اقتصادهای فارسی زبانان توسعه بخشند

اخبار دیگر:

Alternative International: دکتر رکسانا بهرامی تاش (مسئول هماهنگی PGN) موفق به جلب کمک از Alternative International ، یک سازمان بین المللی کانادایی در مونترال برای اعضاء شبکه در افغانستان شده است.

ECO Conference: خانم مهندس فاطمه مقیمی رئیس انجمن زنان کارآفرین ایران وعضو اطاق بازرگانی در کنفرانس فروردین 1388 ECO در استامبول ترکیه تحت عنوان ECO Chamber of Commerce Industry 2009  مقاله خود را ارائه کرد. عنوان مقاله خانم مقیمی بررسی فعالیت های اقتصادی زنان در بخش خصوصی در ایران بود. در این سخنرانی خانم مهندس مقیمی ابتدا درباره  وضعیت و شرایط زنان کارآفرین صحبت کردند. سپس در باره انجمن زنان کار آفرین که در سال 1388 بوجود آماده صحبت کردند که این خود نشانه اهمیت مسئله نقش زنان در کار آفرینی در اقتصاد ملی است.. هدف این انجمن حمایت و تقویت فعالیتهای زنان کارآفرین در حیطه اقتصادی و تجارت در حوزه های بین المللی بخصوص ایجاد ارتباط با زنان دیگر کشورهای مسلمان می باشد. در حال حاضر 4500 زن کارآفرین در ایران کارت بازرگانی دارند و در زمینه های متفاوتی مانند صنعت، تجارت، حمل ونقل، اطلاعات کامپیوتری، صنایع ومعادن، کشاورزی و توریسم فعالیت دارند و وب سایت و نشریه های متعددی چاپ می کنند. اما علی رغم حضور این بانوان تنها سه نفر از اعضای اطاق بازرگانی خانم هستند. خانم مهندس مقیمی سخنان خود را با تاکید بر اهمیت مطالعه و بررسی چالشها و فرصتهای زنان کارآفرین و مسئله بیکاری به عنوان یک موضوع مستقل تحقیقاتی مهم، به پایان رساند.

 

همیاران:

 

همیاران کار پورتال توسعه اجتماعی را با بودجه بانک جهانی به اتمام رسانیده و این پورتال به دو زبان فارسی وانگلیسی قابل دسترسی می باشد. www.cbdportal.net ، www.persiandevportal.net . اهداف این دو پورتال فضا سازی برای تبادل دانش و اطلاعات در بین دست اندرکاران توسعه اقتصادی و اجتماعی در ایران است.

 

تحقیق زنان سرپرست خانوار:

توانمند سازی زنان سرپرست خانوار تحصیل کرده: بررسی سازمان بهزیستی و خدمات آن

این تحقیق از طرف بانک جهانی برنامه جنسیت و توسعه فارسی زبانان حمایت شده و با همکاری موسسه کوثر توسط همیاران انجام گرفت. این تحقیق نشان داد که در چهار دهه گذشته درصد زنان سرپرست خانوار افزایش یافته. هدف تحقیق بر حول سه محور متمرکز بود. اول شناسایی خدمات ارائه شده، دوم شناخت خصوصیات زنان تحصیل کرده سرپرست خانوار و سوم تحقیق در این باب که آیا خدمات ارائه شده به نیازهای این زنان پاسخ می دهند یا نه.

نتایج تحقیق نشان داد که زنان سرپرست خانوار با چالش "نبودن ثبات اقتصادی" روبرو هستند. یکی از پیشنهادات تحقیق رسیدگی به مسئله توانمند نمودن زنان برای یافتن اشتغال با توجه به نیازهای بازار بود. چالش دیگر زنان توانمندی اقتصادی آنها بوده که نیازدارد به افزایش مستقیم و غیر مستقیم کمکهای بهزیستی در این زمینه از طریق اشتغال زایی و آموزش مهارت های حرفه ای.

 

خبرهای کوتاه:

در حال حاضر تعداد اعضای شبکه به 53  عضو رسمی رسیده است که ساکن کشورهای فارسی زبان، اروپا و آمریکای شمالی هستند.

در پایان ماه مه میزگردی درباره شبکه جنسیت و توسعه فارسی زبانان با همکاری کرسی تحقیقاتی اسلام تکثیر گرایی و جهانی شدن و موسسه کوثر در دانشگاه کارلتون اوتاوا برگزار شد.

اخبار فعالیتهای اعضا:

فعالیتهای ایراندخت:
از مارچ سال ۲۰۰۲ میلادی ایراندخت به عنوان پلاتفرم رسانه ای آماده و هشیار، و یک سامانۀ طراحی شده منعکس کننده شیوه زندگی زنان ایرانی می باشد. این فضای اینترنتی نه تنها منبعی مفید و مهم در باره زن ایرانی و دستاوردهای اوست، بلکه محلی نیز برای رشد و حمایت است و با ایجاد ارتباط بین زنان ایرانی درنقاط مختلف جهان آنان را از افرادی منزوی و منفرد به گروهی متشکل و قوی تبدیل مینماید. در حال حاضر ایراندخت با بیش از روزانه 4،000 بازدید کننده به دو زبان فارسی و انگلیسی خدمات خود را در محیط وب ارائه می نماید. خبرنامه هفتگی آن به دست 450،000 نفر می رسد. و با این آمار توانسته است موقعیت خود را بعنوان رسانه ای با نفوذ، معتبر و مطرح مستحکم نماید. چنانکه سازمان یونسکو ایراندخت را در میان ۳۴ وب سایت منتخب جهان به نمایش گذاشته است. مقالات ایراندخت در دامنۀ گسترده رسانه ای، حضور مداوم دارند و از مجراهای خبررسانی دیگر، انتشار صوتی و تصویری شده اند.
بخش ها و مقالات انتخابی این ماه:
گزارش ميزگرد شبکه فارسی زبان زنان
Research Papers
News - Iranian women
News - Afghan Women
News-Women
برای انتشار مقالات و گزارشهای خود با پری اسفندیاری بنیانگزار و سردبیر ایراندخت تماس بگیرید.

 تاریخ برگزاری گردهمایی آینده:

زمان : 20-19 نوامبر 2009

محل  : دانشگاه هاروارد

برای تماس و ارائه خبر لطفاً با سردبیر خبرنامه رکسانا بهرامی تاش تماس بگیرید.

mailto: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Designed by IranDokht.com
©2002 All rights reserved
www.IranDokht.com
Drag this link onto your Home button to make this your Home Page.